Bakanlar kurulu Kararları  
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2000/1052
Konu 
:
Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Şube, İstasyon ve Sair Tesisler Açması, Şirket Kurması veya Kurulmuş Şirketlere Ortak Olabilmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 99/13834
Konu 
:
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 99/13560
Konu 
:
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 1999 YılınaAit Genel Yatırım ve Finansman Programı'na İlişkin 98/11845 Sayılı Kararname'nin Eki Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 99/13481
Konu 
:
Bazı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına ait Kadro ve Pozisyonlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar