Bakanlar kurulu Kararları  
 
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 99/13142
Konu 
:
488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Nispi Vergi Oranlarının Artırılmasına İlişkin Karar