Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 04.03.1999 Perşembe Sayı: 23629 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı 
    
KONU : Denizcilik Müsteşarlığı'nın Taşra Teşkilatı Olarak İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne Bağlı, Ambarlı, İzmir BölgeMüdürlüğü'ne Bağlı Göcek Liman Başkanlıklarının Kurulması ve İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne Bağlı İzmit-Dilovası Liman Başkanlığı'nın Kaldırılması Hakkında Karar
  
KARAR SAYISI:99/12418
               
            Denizcilik Müsteşarlığı'nın taşra teşkilatı olarak İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne bağlı, Ambarlı, İzmir Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Göcek liman başkanlıklarının kurulması ve İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne bağlı İzmit-Dilovası Liman Başkanlığı'nın kaldırılması; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşlerine dayanan Devlet Bakanlığı'nın 8/2/1999 tarihli ve 00137 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun'un 17 nci maddesinin (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/2/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
 
            Bülent ECEVİT
            Başbakan