Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 08.12.2000 Cuma Sayı: 24254 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Nispi Harçlar ile Aynı Kanuna Bağlı (6) Sayılı Tarifenin Pasaport Harçları, Vize Harçları, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ile (9) Sayılı Tarifenin Trafik Harçları Başlıklı Bölümlerinde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Artırılmasına İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/1696


           2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan nispi harçlar ile aynı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifenin Pasaport Harçları, Vize Harçları, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ile (9) sayılı tarifenin Trafik Harçları başlıklı bölümlerinde yer alan maktu harç tutarlarının artırılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 30/11/2000 tarihli ve 56779 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun mükerrer 138 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/11/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 
         Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

30/11/2000 Tarih ve 2000/1696 sayılı Kararnamenin Eki
KARAR           Madde 1- 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve Kanunla belirlenmiş nispi harçlar yüzde 50 oranında artırılmıştır.

           Madde 2- 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (6) sayılı tarifenin Pasaport Harçları, Vize Harçları, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ile aynı Kanuna bağlı (9) sayılı tarifenin Trafik Harçları başlıklı bölümlerinde yer alan ve 2000 yılında uygulanan maktu harç miktarlarının, yeniden değerleme oranı tatbik edilmek suretiyle hesaplanacak 2001 yılı tutarları, bir kat artırımlı uygulanır.

           Madde 3- Bu Karar 1.1.2001 tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 4- Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.