Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 30.11.1999 Salı Sayı: 23892 (Mük.)
 Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Nispi Harçların Artırılmasına İlişkin Karar

KARAR SAYISI:99/13644


            492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan nispi harçların artırılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 27/11/1999 tarihli ve 51934 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun mükerrer 138 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/11/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
          Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

27/11/1999 TARİHLİ VE 99/13644 SAYILI KARARNAMENİN EKİ
KARAR

            Madde 1- 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan nispi harçlar %25 oranında artırılmıştır.

            Madde 2- Bu Karar 1/1/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.