Vergi Mevzuatı  
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2005/9808
Konu 
:
492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Nispi Harçlar ile Aynı Kanuna Bağlı (6) Sayılı Tarifenin Pasaport Harçları, Vize Harçları, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ile (9) Sayılı Tarifenin Trafik Harçları Başlıklı Bölümlerinde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Artırılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2000/1696
Konu 
:
492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Nispi Harçlar ile Aynı Kanuna Bağlı (6) Sayılı Tarifenin Pasaport Harçları, Vize Harçları, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ile (9) Sayılı Tarifenin Trafik Harçları Başlıklı Bölümlerinde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Artırılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2000/866
Konu 
:
Likit Petrol Gazı (LPG) Tesisatı Bulunan Taşıtların Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik Hükümlerine Göre Belli Sürelerde Yapılacak Teknik Muayenelerinden Alınmakta Olan Harç Tutarının Artırılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 99/13644
Konu 
:
492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Nispi Harçların Artırılmasına İlişkin Karar