İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 20.07.2000 Perşembe Sayı: 24115 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Değişik 78 inci Maddesi Uyarınca Alınacak Prim ve Verilecek Ödeneklerin Hesabına Esas Tutulan Günlük Kazancın Üst Sınırının Belirlenmesine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/973

 
            506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 78 inci maddesi uyarınca alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın üst sınırının belirlenmesine ilişkin 9/6/2000 tarihli ve 2000/865 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 2 nci maddesinin "Bu Karar 1/8/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer." Şeklinde değiştirilmesi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 15/7/2000 tarihli ve 0826 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun değişik 78 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/7/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 
          Bülent ECEVİT 
          Başbakan