İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 30.07.1998 Perşembe Sayı: 23418 (Mük) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU                          :  SSK GÖSTERGE VE ÜST GÖSTERGELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
 
KARAR SAYISI:98/11447
               
 
           506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumuna göre alınacak prim  ve verilecek ödenekler ile bağlacak gelir ve aylıkların hesaplanmasında esas alınacak gösterge ve üst göstege tablolarının değiştirilmesine dair ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 22/07/1998 tarihli ve 020615 sayılı yazı üzerine, adıgeçen  kanunun Ek 20. maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 23/07/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır.  
23/07/1998 Tarihli ve 98/11447 Sayılı Kararnamenin Eki  
 
KARAR 
           Madde 1 - Ülkemizde ekonomik gelişmeler ve genel fiyat endeksindeki artışlar dikkate alınmak suretiyle gerektiğinde 1/10/1998 tarihinden geçerli olarak şekilde yeniden düzenleme yapılmak üzere; 

           a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre alınacak prim ve verilecek ödenekler ile bağlanacak gelir ve aylıkların hesaplanmasına esas alınan gösterge ve üst gösterge tabloları 01/7/1998 - 30/9/1998 dönemi için aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.  
 

1/7/1998 - 30/9/1998 Tarihleri Arasında Uygulanacak Gösterge Tablosu
K a d e m e l e r
Dereceler 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 
9637
9642
9647
9652
9657
9662
9667
9672
9677
 
 
 
2 
9577
9582
9587
9592
9597
9602
9607
9612
9617
9622
9627
9632
3 
9517
9522
9527
9532
9537
9542
9547
9552
9557
9562
9567
9572
4 
9457
9462
9467
9472
9477
9482
9487
9492
9497
9502
9507
9512
5 
9397
9402
9407
9412
9417
9422
9427
9432
9437
9442
9447
9452
6 
9337 
9342
9347
9352
9357
9362
9367
9372
9377
9382
9387
9392
7 
9277
9282
9287
9292
9297
9302
9307
9312
9317
9322
9327
9332
8 
9217
9222
9227
9232
9237
9242
9247
9252
9257
9262
9267
9272
9 
9157
9162
9167
9172
9177
9182
9187
9192
9197
9202
9207
9212
10 
9097
9102
9107
9112
9117
9122
9127
9132
9137
9142
9147
9152
11 
9037
9042
9047
9052
9057
9062
9067
9072
9077
9082
9087
9092
12 
8977
8982
8987
8992
8997
9002
9007
9012
9017
9022
9027
9032
  
1/7/1998 - 30/91998 Tarihleri Arasında Uygulanacak Üst Gösterge Tablosu
K a d e m e l e r
Dereceler 
10 
14227 
14277 
14327 
14377 
14427 
14477 
14527 
14577 
14627 
14677 
13727 
13777 
13822 
13877 
13927 
13977 
14027 
14077 
14127 
14177 
13227 
13277 
13327 
13377 
13427 
13477 
13527 
13577 
13627 
13677 
4 
12727 
12777 
12827 
12877 
12927 
12977 
13027 
13077 
13127 
13177 
5 
12227 
12277 
12327 
12377 
12427 
12477 
12527 
12577 
12627 
12677 
6 
11727 
11777 
11827 
11877 
11927 
11977 
12027 
12077
12127 
12177 
7 
11227 
11277 
11327 
11377 
11427 
11477 
11527 
11577 
11627 
11677 
8 
10727 
10777 
10827 
10877 
10927 
10977 
11027 
11077 
11127 
11177 
9 
10227
10277
10327
10377
10427 
10477 
10527 
10577 
10627 
10677 
10 
 9727
9777
9827
9877
9927
9977
10027
10077
10127
10177
  
               b) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre alınacak prim ve verilecek ödenekler ile bağlanacak gelir ve aylıkların hesaplanmasına esas alınan gösterge ve üst gösterge tabloları 01/10/1998-31/12/1998 dönemi için aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 
 
 
1/10/1998 - 31/12/1998 Tarihleri Arasında Uygulanacak Gösterge Tablosu
K a d e m e l e r
Dereceler 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 
9705 
9710
9715
9720
9725
9730
9735
9740
9745
 
 
 
2 
9645
9650
9655
9660
9665
9670
9675
9680
9685
9690
9695
9700
3 
9585
9590
9595
9600
9605
9610
9615
9620
9625
9630
9635
9640
4 
9525
9530
9535
9540
9545
9550
9555
9560
9565
9570
9575
9580
5 
9465
9470
9475
9480
9485
9490
9495
9500
9505
9510
9515
9520
6 
9405 
9410
9415
9420
9425
9430
9435
9440
9445
9450
9455
9460
7 
9345
9350
9355
9360
9365
9370
9375
9380
9385
9390
9395
9400
8 
9285
9290
9295
9300
9305
9310
9315
9320
9325
9330
9335
9340
9 
9225
9230
9235
9240
9245
9250
9255
9260
9265
9270
9275
9280
10 
9165
9170
9175
9180
9185
9190
9195
9200
9205
9210
9215
9220
11 
9105
9110
9115
9120
9125
9130
9135
9140
9145
9150
9155
9160
12 
9045
9050
9055
9060
9065
9070
9075
9080
9085
9090
9095
9100
  
 
 
1/10/1998 - 31/12/1998 Tarihleri Arasında Uygulanacak Üst Gösterge Tablosu
K a d e m e l e r
Dereceler 
10 
14295 
14345
14395 
14445
14495 
14545 
14595 
14645
14695 
14745 
13795
13845 
13895
13945
13995 
14045
14095 
14145
14195 
14245
13295
13345
13395 
13445 
13495 
13545
13595 
13645
13695 
13745
4 
12795 
12845
12895 
12945
12995
13045
13095 
13145
13195 
13245
5 
12295 
12345
12395 
12445
12495 
12545
12595 
12645 
12695 
12745
6 
11795
11845 
11895
11945
11995 
12045
12095 
12145
12195
12245 
7 
11295 
11345 
11395 
11445
11495 
11545
11595
11645
11695 
11745
8 
10795 
10845
10895 
10945
10995 
11045
11095 
11145
11195 
11245
9 
10295
10345
10395
10445
10495
10545
10595 
10645
10695 
10745
10 
 9795
9845
9895
9945
9995
10045
10095
10145
10195
10245

            Madde 2- Üst Gösterge tablosundan (Sosyal Yardım Zammı dahil) bağlanacak gelir ve aylık, aynı sigortalı için gösterge tablosunun en üst derece ve kademesinden (Sosyal Yardım Zammı dahil) hesaplanacek gelir ve aylıktan az olamaz.  

          Madde 3- Bu karar 01/07/1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.    

         Madde 4- Bu kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yürütür.