İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 31.12.1998 Perşembe Sayı: 23570 (Mük) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU                          :  SSK GÖSTERGE VE ÜST GÖSTERGELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
  
KARAR SAYISI:98/12230
               
 
           506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre alınacak prim  ve verilecek ödenekler ile bağlacak gelir ve aylıkların hesaplanmasında esas alınacak gösterge ve üst göstege tablolarının değiştirilmesine dair ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 29/12/1998 tarihli ve 034371 sayılı yazı üzerine, adıgeçen  kanunun Ek 20. maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 29/12/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır.  
Cumhurbaşkanı
Süleyman DEMİREL
            Başbakan  
            Mesut YILMAZ 
 
29/12/1998 Tarihli ve 98/12230 Sayılı Kararnamenin Eki  
 
KARAR 
           Madde 1 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre alınacak prim ve verilecek ödenekler ile bağlanacak gelir ve aylıkların hesaplanmasına esas alınan gösterge ve üst gösterge tabloları 01/01/1999 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.  
 
 
GÖSTERGE TABLOSU
K a d e m e l e r
Dereceler 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 
10020 
10025
10030
10035
10040
10045
10050
10055
10060
 
 
 
2 
9960
9650
9655
9660
9665
9670
9675
9680
9685
9690
9695
9700
3 
9900
9905
9910
9915
9920
9925
9930
9935
9940
9945
9950
9955
4 
9840
9845
9850
9855
9860
9865
9870
9875
9880
9885
9890
9895
5 
9780
9785
9790
9795
9800
9805
9810
9815
9820
9825
9830
9835
6 
9720
9725
9730
9735
9740
9745
9750
9755
9760
9765
9770
9775
7 
9660
9665
9670
9675
9680
9685
9690
9695
9700
9705
9710
9715
8 
9600
9605
9610
9615
9620
9625
9630
9635
9640
9645
9650
9655
9 
9540
9545
9550
9555
9560
9565
9570
9575
9580
9585
9590
9595
10 
9480
9485
9490
9495
9500
9505
9510
9515
9520
9525
9530
9535
11 
9420
9425
9430
9435
9440
9445
9450
9455
9460
9465
9470
9475
12 
9360
9365
9370
9375
9380
9385
9390
9395
9400
9405
9410
9415
   
  
  
ÜST GÖSTERGE TABLOSU
K a d e m e l e r
Dereceler 
10 
14610 
14660
14710 
14760
14810 
14860 
14910 
14960
15010
15060 
14110
14160 
14210
14260
14310 
14360
14410 
14460
14510
14560
13610
13660
13710 
13760 
13810 
13860
13910 
13960
14010
14060
4 
13110
13160
13210 
13260
13310
13360
13410 
13460
13510
13560
5 
12610
12660
12710
12760
12810 
12860
12910 
12960 
13010
13060
6 
12110
12160 
12210
12260
12310 
12360
12410 
12460
12510
12560 
7 
11610
11660 
11710 
11760
11810 
11860
11910
11960
12010
12060
8 
11110 
11160
11210 
11260
11310 
11360
11410 
11460
11510 
11560
9 
10610
10660
10710
10760
10810
10860
10910 
10960
11010
11060
10 
10110
10160
10210
10260
10310
10360
10410
10460
10510
10560
            Madde 2- Üst Gösterge tablosundan (Sosyal Yardım Zammı dahil) bağlanacak gelir ve aylık, aynı sigortalı için gösterge tablosunun en üst derece ve kademesinden (Sosyal Yardım Zammı dahil) hesaplanacAk gelir ve aylıktan az olamaz.   

          Madde 3- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.     

         Madde 4- Bu kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yürütür.