98-12231  
Resmi Gazete: 31.12.1998 Perşembe Sayı: 23570 (Mük) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
 
KONU: 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na Göre Sigortalı ve Hak Sahibi Olan Kimselere Bu Kanun Gereğince 1999 Yılı Ocak Ayında Ödenecek Aylık ve Gelirlerin Ödeme Tarihlerini Düzenleyen Karar 
   
KARAR SAYISI:98/12231
  
            506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre sigortalı ve hak sahibi olan kimselere bu Kanun gereğince 1999 yılı Ocak ayında ödenecek aylık ve gelirlerin ödeme tarihlerini düzenleyen ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 29/12/1998 tarihli ve 034271 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun değişik 98 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/12/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                          Süleyman DEMİREL 
                                                                                                          CUMHURBAŞKANI 

            Mesut YILMAZ 
            Başbakan 

29/12/1998 Tarihli ve 98/12231 Sayılı Kararnamenin Eki 
KARAR 

            Madde 1- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı ve hak sahibi olan kimselere 1999 yılı Ocak ayında ödenecek aylık ve gelirler; tahsis numarası tek olanlar için 13 Ocak 1999 tarihinden, çift olanlar için 15 Ocak 1999 tarihinden başlamak üzere ödenir. 

            Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Kararı Bakanlar Kurulu Yürütür.