İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 07.02.1999 Pazar Sayı: 23604 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU: 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na Göre Sigortalı ve Hak Sahibi Olan Kimselere Bu Kanun Gereğince Bağlanan Aylık ve Gelirlerin Ödeme Tarihlerini 1999 Şubat Ayına Münhasır Olmak Üzere Yeniden Düzenleyen Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 
   
KARAR SAYISI:99/12361
    
            506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre sigortalı ve hak sahibi olan kimselere bu Kanun gereğince bağlanan aylık ve gelirlerin ödeme tarihlerini 1999 Şubat ayına münhasır olmak üzere yeniden düzenleyen ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 1/2/1999 tarihli ve 001801 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanun'un 98 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/2/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 
 
2/2/1999 Tarihli ve 99/12361 Sayılı 
Kararnamenin Eki 
 
KARAR 

            Madde 1- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre sigortalı ve hak sahibi olan kimselere bağlanan gelir ve aylıkların ödeme tarihleri 1999 Şubat ayına münhasır olmak üzere aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 

            a) Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlara 18 Şubat 1999 tarihinden. 

            b) Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olanlara 19 Şubat 1999 tarihinden. 

            c) Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlara 22 Şubat 1999 tarihinden. 

            d) Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlara 23 Şubat 1999 tarihinden itibaren aylıkları peşin olarak ödenir. 

            Madde 2- Ödeme tarihlerinin öne alınması nedeniyle gelir ve aylıklardan herhangi bir kesinti yapılmaz. 

            Madde 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 4- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.