İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 29.12.1999 Çarşamba Sayı: 23921 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
 
KONU : Tam Sigorta A.Ş. Memur ve Hizmetlileri Emekli Sandığı Vakfı’nın, Bütün Aktif ve Pasifleriyle Birlikte Sosyal Sigortalar Kurumu’na Devredilmesi Hakkında Karar
 
KARAR SAYISI:99/13718
              
            Tam Sigorta A.Ş. Memur ve Hizmetlileri Emekli Sandığı Vakfı’nın, bütün aktif ve pasifleriyle birlikte Sosyal Sigortalar Kurumu’na devredilmesi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 07/10/1999 tarihli ve 023793 sayılı yazısı üzerine, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun ek 36 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/11/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
           Bülent ECEVİT 
           Başbakan