Untitled  
SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI B.K.K. 
 
Karar Sayısı: 2005/9077
Konu 
:
İşverenlerin Elli veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İşyerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci Maddesinin (B) Fıkrası Kapsamındaki Terör Mağduru Çalıştırma Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2004/8335
Konu 
:
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sigortalı ve Hak Sahibi Olan Kimselere, Bu Kanunlar Gereğince Bağlanan Gelir ve Aylıkların Ödeme Tarihlerinin Belirlenmesine İlişkin 2002/5001 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2003/6399
Konu 
:
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sigortalı ve Hak Sahibi Olan Kimselere, Bu Kanunlar Gereğince Bağlanan Gelir ve Aylıkların Ödeme Tarihlerinin Belirlenmesine İlişkin 24/12/2002 Tarihli ve 2002/5001 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2002/3930
Konu 
:
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek Geçici 3 üncü Maddesi ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Geçici 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2001/2342
Konu 
:
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci Maddesi Uyarınca Alınacak Prim ve Verilecek Ödeneklerin Hesabına Esas Tutulan Günlük Kazancın Alt ve Üst Sınırının Belirlenmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2000/973
Konu 
:
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Değişik 78 inci Maddesi Uyarınca Alınacak Prim ve Verilecek Ödeneklerin Hesabına Esas Tutulan Günlük Kazancın Üst Sınırının Belirlenmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2000/865
Konu 
:
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Değişik 78 inci Maddesi Uyarınca Alınacak Prim ve Verilecek Ödeneklerin Hesabına Esas Tutulan Günlük Kazancın Üst Sınırının Belirlenmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 99/13718
Konu 
:
Tam Sigorta A.Ş. Memur ve Hizmetlileri Emekli Sandığı Vakfı’nın, Bütün Aktif ve Pasifleriyle Birlikte Sosyal Sigortalar Kurumu’na Devredilmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı: 99/13139
Konu 
:
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na Göre Alınacak Prim ve Verilecek Ödenekler ile Bağlanacak Gelir ve Aylıkların Hesaplanmasında Esas Alınacak Gösterge ve Üst Gösterge Tablolarının Değiştirilmesine Dair Karar

Karar Sayısı: 99/12473
Konu 
:
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na Göre Sigortalı ve Hak Sahibi Olan Kimselere, Bu Kanun Gereğince Bağlanan Aylık ve Gelirlerin Ödeme Tarihlerini Yeniden Düzenleyen Karar

Karar Sayısı: 99/12361
Konu 
:
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na Göre Sigortalı ve Hak Sahibi Olan Kimselere Bu Kanun Gereğince 1999 Yılı Ocak Ayında Ödenecek Aylık ve Gelirlerin Ödeme Tarihlerini Düzenleyen Karar

Karar Sayısı: 98/12231
Konu 
:
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na Göre Sigortalı ve Hak Sahibi Olan Kimselere Bu Kanun Gereğince 1999 Yılı Ocak Ayında Ödenecek Aylık ve Gelirlerin Ödeme Tarihlerini Düzenleyen Karar

Karar Sayısı: 98/12230
Konu 
:
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Alınacak Prim ve Verilecek Ödenekler ileBağlanacak Gelir ve Aylıkların Hesaplanmasında Esas Alınacak Gösterge ve Üst Gösterge Tablolarının Değiştirlmesine Dair Karar

Karar Sayısı: 98/11447
Konu 
:
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Alınacak Prim ve Verilecek Ödenekler ileBağlanacak Gelir ve Aylıkların Hesaplanmasında Esas Alınacak Gösterge ve Üst Gösterge Tablolarının Değiştirlmesine Dair Karar

Karar Sayısı: 97/10456
Konu 
:
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Alınacak Prim ve Verilecek Ödenekler ileBağlanacak Gelir ve Aylıkların Hesaplanmasında Esas Alınacak Gösterge ve Üst Gösterge Tablolarının Değiştirlmesine Dair Karar

Karar Sayısı: 8/2569
Konu 
:
İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesi'ne İlişkin Kararname