Bakanlar kurulu Kararları  
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 99/13780
Konu 
:
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 1999 ve 2000 Yıllarına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programlarına İlişkin 98/11845 Sayılı Kararnamenin Eki Karar ile 99/13415 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı: 99/13415
Konu 
:
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2000 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar

Karar Sayısı: 99/13414
Konu 
:
2000 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar