Vatandaşlık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 28.11.2000 Salı Sayı: 24244 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: 588 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

KARAR SAYISI:2000/1527


            Ekli "588 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 2/11/2000 tarihli ve 00925 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/11/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

588 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar            Madde 1- 2/5/2000 tarihli ve 2000/575 sayılı Kararnamenin eki "588 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Karar"ın 6 ncı maddesindeki "altı ay" ibaresi "onbeş ay" olarak değiştirilmiştir.

            Madde 2- Bu Karar 18/11/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Başbakanlık yürütür.