Vatandaşlık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 26.04.2001 Prşembe Sayı: 24384 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: 588 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2001/2234


            Ekli "588 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 19/3/2001 tarihli ve 00433 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 21/3/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

588 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar           Madde 1- 2/5/2000 tarihli ve 2000/575 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Emlak Konut Anonim Şirketine devredilen gayrimenkullerin mahkeme değer tespitlerinin, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince yapılan ekspertiz değerlerinden daha düşük olması halinde, Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi arasındaki fark kadar, ilave gayrimenkulü veya Emlak Konut Anonim Şirketindeki hissesinden Konut Edindirme Yardımı hesabına devreder."

           Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 3- Bu Kararı Başbakanlık yürütür.