Vatandaşlık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 26.05.2001 Cumartesi Sayı: 24413 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: 588 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2001/2381


            Ekli "588 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 30/4/2001 tarihli ve 00663 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/5/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

588 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar            Madde 1- 2/5/2000 tarihli ve 2000/575 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 2 nci maddesinin son fıkrasında yer alan "daha düşük" ibaresi "daha yüksek" olarak değiştirilmiştir.

            Madde 2- Bu Karar 26/4/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Başbakanlık yürütür.