Milli Eğitim Mevzuatı  
Resmi Gazete: 15.09.2000 Cuma Sayı: 24171 (Mük.) 
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU  Öğretmenlere Her Öğretim Yılı Başında Ödenen Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinin (75,000,000.-) Lira Olarak Tespiti Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/1217


            Öğretmenlere her öğretim yılı başında ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin (75,000,000.-) lira olarak tespiti ve bu ödeneğin 15/9/2000 tarihinde ödenmesi; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 31/8/2000 tarihli ve 2134 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen Ek 32 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/9/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan