İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 10.10.2000 Salı Sayı: 24196 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU  Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar"da Değişiklik Yapılmasına Dair Ekli Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/1310


            6/12/1982 tarihli ve 8/5752 sayılı Kararnamenin eki "Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar"da değişiklik yapılmasına dair ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığı'nın 4/10/2000 tarihli ve 21350 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Kanunun 99 ve 100 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/10/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 
  
4/10/2000 Tarihli ve 2000/1310 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR


            Madde 1- 6/12/1982 tarihli ve 8/5752 sayılı Kararnamenin eki "Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar"a ilişik liste aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.
  

KURUMLAR İTİBARIYLA ÇALIŞMA SAATLERİNE İLİŞKİN LİSTE

Kurumun Adı                             Görevin Başlama Saati  Görevin Bitiş Saati
1- İçişleri Bakanlığı                      7.45 - 12.00           12.30 - 16.15
   Milli Eğitim Bakanlığı                  7.45 - 12.00           12.30 - 16.15
   Sağlık Bakanlığı                        7.45 - 12.00           12.30 - 16.15
2- Diğer bakanlıklar ve bankalar           8.15 - 12.30           13.00 - 16.45
3- Başbakanlık                             8.45 - 12.30           13.00 - 17.15
   Genelkurmay Başkanlığı                  8.45 - 12.30           13.00 - 17.15
   Milli Savunma Bakanlığı                 8.45 - 12.30           13.00 - 17.15
   Kuvvet Komutanlıkları                   8.45 - 12.30           13.00 - 17.15
   Tarım ve Köyişleri Bakanlığı            8.45 - 12.30           13.00 - 17.15
   Orman Bakanlığı                         8.45 - 12.30           13.00 - 17.15
4- Yukarıda yazılı kurumlara bağlı/ilgili  8.45 - 12.30           13.00 - 17.15
   olmayan kamu kuruluşları

            NOT: Bu listede yazılı Bakanlık ve kuruluşların merkezdeki bağlı/ilgili kuruluşları da ilgili kurumun çalışma saatlerine tabidirler.