İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 03.11.2000 Cuma Sayı: 24219 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU  Bazı Kurumlarda Görevli Personele Fazla Çalışma Yaptırılması ve Saat Başına Ödenecek Ücretin Tespiti Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/1364


            Ekli listede gösterilen kurumlarda görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele, 2000 yılında karşılarında gösterilen toplam saatler kadar fazla çalışma yaptırılması ve saat başına 260,000.- lira fazla çalışma ücreti ödenmesi; Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın yazıları üzerine, adı geçen Kanun'un 178 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/8/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 
 
17/8/2000 Tarihli ve 2000/1364 Sayılı Kararnamenin Eki
LİSTE

    KURULUŞUN ADI                                      UYGUN GÖRÜLEN SAAT
    Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü                           70.000
    Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü                 60.000
    Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (Merkez hariç)               47.000
    Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü             900.000