İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 17.06.2001 Cumartesi Sayı: 24435 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU  Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2001/2463


              6/12/1982 tarihli ve 8/5752 sayılı Kararname'nin eki "Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar"da değişiklik yapılmasına dair ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığı'nın 2/5/2001 tarihli ve 14085 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Kanun'un 99 uncu ve 100 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/5/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

7/5/2001 Tarihli ve 2001/2453 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR              Madde 1- 6/12/1982 tarihli ve 8/5752 sayılı Kararnamenin eki "Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar"a ilişik 2/4/2001 tarihli ve 2001/2203 sayılı Kararname ile yeniden düzenlenen listenin, 2 nci grubuna "Diğer bakanlıklar ve bankalar" ibaresinden sonra gelmek üzere "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" ibaresi eklenmiş ve 4 üncü grubun göreve başlama ve bitiş saatleri "9.00 - 12.30, 13.30  - 18.00" olarak değiştirilmiştir.

              Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

              Madde 3- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.