Milli Eğitim Mevzuatı  
Resmi Gazete: 10.09.1999 Cuma Sayı: 23812 (Asıl) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 

KONU                          :Öğretmenlere, Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Verilmesi Hakkında Karar

 
KARAR SAYISI:99/13269
  
            Öğretmenlere her öğretim yılı başında ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin (50,000,000.-) lira olarak tespiti ve bu ödeneğin 15/9/1999 tarihinde ödenmesi; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 17/8/1999 tarihli ve 2155 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen Ek 32 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/8/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
  
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT  
            Başbakan