İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 12.10.1999 Salı Sayı: 23844 (Asıl) 
 Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Ekli II Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

KARAR SAYISI:99/13269

 
             657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli II sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 26/8/1999 tarihli ve 09355 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun değişik 43 üncü maddesinin (B) bendine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/9/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan  

7/9/1999 Tarihli ve 99/13385 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR

           Madde 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun eki II sayılı cetvelin "4- BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA" bölümüne "Bakanlık Özel Kalem Müdürü" ibaresinden sonra gelmek üzere "Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı" ibaresi eklenmiştir.

           Madde 2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun eki II sayılı cetvelin "5- YARGI KURULUŞLARI-BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUŞLARINDA" bölümüne "İl Müftüsü" ibaresinden sonra gelmek üzere "Savunma Sekreteri" ibaresi eklenmiştir.

            Madde 3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun eki II sayılı cetvelin "5-YARGI KURULUŞLARI-BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUŞLARINDA" bölümünde yer alan "Bilgi İşlem Merkezi Müdürü" ibaresinden sonra gelmek üzere "Özel Tarımsal Krediler Müdürü, Proje Değerlendirme Müdürü, Sistem Servisleri Müdürü, Bankacılık Hizmetleri Müdürü, Fon Yönetimi Müdürü, Eğitim Müdürü, Haberleşme ve Arşiv Müdürü, Planlama, Bütçe ve Kontrol Müdürü, Sosyal Hizmetler Müdürü, Sağlık Hizmetleri Müdürü, İştirakler Müdürü, Halkla İlişkiler Müdürü, Kurumsal Bankacılık Müdürü, Sermaye Piyasaları Müdürü, G.A.P. Kredileri Müdürü, Krediler Kanuni Takip Müdürü, Bireysel Bankacılık Müdürü, Bankacılık Kartları Müdürü, Elektronik Fon Transferi Müdürü, Matbaa Müdürü, Araştırma ve Geliştirme Müdürü, Kredi ve Risk İzleme Müdürü, İstihbarat ve Kredi Değerlendirme Müdürü, Emlak İşleri Müdürü, Merkez Muhasebe Müdürü, İstihbarat ve Proje Değerlendirme Müdürü, Bireysel ve Özel Bankacılık Müdürü, Mevduat ve Banka Hizmetleri Müdürü, İnşaat İşleri Müdürü, İnşaat ve Emlak Müdürü, Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürü, Kredi Pazarlama Müdürü, Dış İlişkiler Operasyon Müdürü, Dış Muhabir İlişkiler Müdürü, Hukuk İşleri Müdürü, Büro Müdürü ve Disiplin Kurulu Başkanı" ibareleri eklenmiştir.

            Madde 4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun eki II sayılı cetvelin "6-MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA" bölümünde yer alan "Büyükşehir Belediyesi I. Hukuk Müşaviri" ibaresi "Büyükşehir Belediyesi ile Bağlı Kuruluşlarındaki I. Hukuk Müşaviri" şeklinde değiştirilmiştir.

            Madde 5- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 6- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.