İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 23.10.1999 Cumartesi Sayı: 23855 (Asıl) 
 Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU  Bazı Kurumlarda Görevli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Personele Fazla Çalışma Yaptırılması ve Saat Başına Ödenecek Ücretin Tespiti Hakkında Karar

KARAR SAYISI:99/13458


            Ekli listede gösterilen kurumlarda görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele, 1999 yılında karşılarında gösterilen toplam saatler kadar fazla çalışma yaptırılması ve saat başına 180,000 lira fazla çalışma ücreti ödenmesi; Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın yazıları üzerine, adı geçen Kanun'un 178 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 28/9/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

28/9/1999 Tarihli ve 99/13458 Sayılı Kararnamenin Eki
LİSTE

KURULUŞUN ADI  :                                              UYGUN GÖRÜLEN SAAT:
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü                                       70.000
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü            62.000
Türk Telekomünikasyon A.Ş.                                              24.000
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (Merkez hariç)                    79.000
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü              925.000