İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
DEVLET MEMURLARI KANUNU B.K.K. 

 

Karar Sayısı: 2002/4382
Konu 
:
Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ile Muhtelif Statülerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2001/3546
Konu 
:
15/1/2002 - 14/7/2002 Tarihleri Arasında Görev Tazminatı Ödenmesi ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Aynı Kanunun Ek Geçici 9 uncu Maddesi Kapsamına Giren Kurumlardan Aylık Alanlara 1/1/2002 Tarihinden İtibaren Ne Miktarda Zam ve Tazminat Verileceğine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2001/3486
Konu 
:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 67 nci Maddesinin Emekli, Adi Malullük, Vazife Malullüğü ile Dul ve Yetim Aylığı Bağlananlar Hakkında da Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2001/2755
Konu 
:
Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurların Aylıklarına Uygulanacak Katsayı Hakkındaki Karar'a Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2001/2718
Konu 
:
Kamu Personeli Maaşlarının Yeniden Tespitine Dair Karar

Karar Sayısı: 2001/2453
Konu 
:
Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2000/1819
Konu 
:
Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ile Muhtelif Statülerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Arttırılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2000/1658
Konu 
:
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak Norm Kadro Çalışmalarında Uyulacak Usul ve Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/1463
Konu 
:
Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı: 2000/1364
Konu 
:
Bazı Kurumlarda Görevli Personele Fazla Çalışma Yaptırılması ve Saat Başına Ödenecek Ücretin Tespiti Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/1310
Konu 
:
Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar"da Değişiklik Yapılmasına Dair Ekli Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/940
Konu 
:
Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ile 2000/3 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması ve Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/3
Konu 
:
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Aynı Kanun'un Ek Geçici 9 uncu Maddesi Kapsamına Giren Kurumlardan Aylık Alanlara 1/1/2000 Tarihinden İtibaren Ne Miktarda Zam ve Tazminat Verileceğine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 99/13811
Konu 
:
Çeşitli Kanunlara Göre İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılmasına İlişkin Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 99/13458
Konu 
:
Bazı Kurumlarda Görevli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Personele Fazla Çalışma Yaptırılması ve Saat Başına Ödenecek Ücretin Tespiti Hakkında Karar

Karar Sayısı: 99/13385
Konu 
:
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Ekli II Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 99/13037
Konu 
:
Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti Hakkında Karar Karar

Karar Sayısı: 98/11391
Konu 
:
Kamu Personelinin Maaşlarına 1998 Mali Yılı İkinci Yarısında Yapılacak Zamlar Hakkında Karar