Milli Eğitim Mevzuatı  
B.K.K. 

 

Karar Sayısı: 2000/1648
Konu 
:
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslar Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/1217
Konu 
:
Öğretmenlere Her Öğretim Yılı Başında Ödenen Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinin (75,000,000.-) Lira Olarak Tespiti Hakkında Karar

Karar Sayısı: 99/13269
Konu 
:
Öğretmenlere, Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Verilmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı: 99/12775
Konu 
:
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Esaslara Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Karar