Bakanlar kurulu Kararları  
 
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 99/12459 
Konu 
:
T.Dok Gemi-İş (Türkiye Liman, Dok ve Gemi Sanayi İşçileri) Sendikası ile Sedef Gemi Endüstrisi A.Ş. Arasında Gemi  İşkolunda Akdedilen Toplu İş Sözleşmesinin, İlişik Karar'ın Eki Listede Belirtilen Aynı İşkolunda Faaliyette Bulunan İşyerlerine Bu Karar Çerçevesinde Teşmili Hakkında Karar