Vatandaşlık Mevzuatı  
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2002/5089
Konu 
:
1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa Tabi Kooperatiflerde,Bir Ortaklık Payının Değerinin 1.000.000.- (birmilyon) Liraya Yükseltilmesi Hakkında Karar