TİCARET MEVZUATI  
Resmi Gazete: 17.05.2001 Çarşamba Sayı: 24405 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğü'nün İsviçre'de Kurulu Bulunan Tabacs Turcs SA'daki İştirak Payının %50'den %100'e Çıkarılmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2001/2317

 
            Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğü'nün İsviçre'de kurulu bulunan Tabacs Turcs SA'daki iştirak payının %50'den %100'e çıkarılmasına izin verilmesi; Devlet Bakanlığı'nın 3/10/2000, 30/11/2000 tarihli ve 2440, 2983 sayılı yazıları üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/4/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER 
CUMHURBAŞKANI 


            Bülent ECEVİT 
            Başbakan