Ticaret Mevzuatı  

 BAKANLAR KURULU KARARLARI

 
Karar Sayısı: 2001/2317
Konu 
:
Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğü'nün İsviçre'de Kurulu Bulunan Tabacs Turcs SA'daki İştirak Payının %50'den %100'e Çıkarılmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/95
Konu 
:
2000 Yılı Tütün Destekleme Kararı'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 99/12563
Konu 
:
1999 Yılı Tütün Destekleme Kararının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar