Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
B.K.K. 
 
Karar Sayısı: 2000/1387
Konu 
:
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar