Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
B.K.K. 
 
Karar Sayısı: 2002/4262
Konu 
:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar