Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 08.12.2000 Cuma Sayı: 24254 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : 2000 Yılında Uygulanmakta Olan Taşıt Alım Vergisi Miktarlarının, 1/1/2001 Tarihinden İtibaren %60 Oranında Artırılması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/1692

 
           29/7/1970 tarihli ve 1318 sayılı Finansman Kanunu'nun taşıt alım vergisi ile ilgili 4, 5 ve 6 ncı maddelerindeki tarifelere göre, 2000 yılında uygulanmakta olan taşıt alım vergisi miktarlarının, 1/1/2001 tarihinden itibaren %60 oranında artırılması; Maliye Bakanlığı'nın 30/11/2000 tarihli ve 56781 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/11/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 

            Bülent ECEVİT 
            Başbakan