Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 30.06.1999 Çarşamba Sayı: 23741 (Mük.) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU: 30/3/1999 Tarihli ve 99/12623 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
   
KARAR SAYISI:98/12891
    
             30/3/1999 tarihli ve 99/12623 sayılı Kararnamenin eki Karar'da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/6/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                     Süleyman DEMİREL
                                                                                                     CUMHURBAŞKANI
             Bülent ECEVİT
             Başbakan
 
 

20/6/1999 Tarihli ve 99/12891 Sayılı Kararnamenin Eki 
K A R A R

             Madde 1- 30/3/1999 tarihli ve 99/12623 sayılı Kararnamenin eki Kararın 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             "Madde 5- İstanbul, Antalya, İzmir, Bodrum, Dalaman, Nevşehir, Kayseri, Trabzon, Isparta Süleyman Demirel, Kars ve Erzurum hava limanlarına turist taşıyan charter uçakları için, bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/1999 tarihine kadar yolcu hizmet ücretlerine %35 indirim uygulanır. Devlet Hava Meydanları İşletmesinin bu uygulamadan doğacak zararı ve mahrum kalınacak karı Hazine tarafından karşılanır."

             Madde 2- 27/11/1984 tarihli ve 84/8800 sayılı Kararnamenin eki Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararın 3 üncü maddesine 30/3/1999 tarihli ve 99/12623 sayılı Kararname ile eklenen Z/28 bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Z/28- Başbakan onayı ile, İstanbul, Antalya, İzmir, Bodrum, Dalaman, Nevşehir, Kayseri, Trabzon, Isparta Süleyman Demirel, Kars ve Erzurum hava limanlarına turist taşıyan charter uçaklarının, bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/1999 tarihine kadar, alacakları akaryakıt bedellerinin azami %50'sine kadar olan kısmının Petrol Ofisi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne ödenmesinde (bu konuda ayrıca Yüksek Planlama Kurulu Kararı aranmaz.)."

             Madde 3- Bu Karar 1/7/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 4- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.