Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 30.06.1999 Çarşamba Sayı: 23741 (Mük.) 
Bakanlar Kurulu Kararı 
    
KONU : 1318 Sayılı Finansman Kanunu'nda Yer Alan Otomobil, Kaptıkaçtı, Panel ve Arazi Taşıtlarının Ek Taşıt Alım Vergisi Nispetinin Tespiti Hakkında Karar
  
KARAR SAYISI:99/12894
               
            1318 sayılı Finansman Kanunu'nun 3418 sayılı Kanunla eklenen geçici 2 nci maddesinde yer alan otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtlarından, motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler için, 30/3/1999 tarihli ve 99/12623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince uygulanmakta olan ek taşıt alım vergisi nispetinin, 1/7/1999 tarihinden 30/9/1999 tarihine kadar %6 olarak uygulanması; Maliye Bakanlığı'nın 25/6/1999 tarihli ve 26491 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun geçici 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 28/6/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                              Süleyman DEMİREL 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 

            Bülent ECEVİT 
            Başbakan