Bakanlar kurulu Kararları  
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2000/1692
Konu 
:
2000 Yılında Uygulanmakta Olan Taşıt Alım Vergisi Miktarlarının, 1/1/2001 Tarihinden İtibaren %60 Oranında Artırılması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 99/13329
Konu 
:
1318 Sayılı Finansman Kanunu'nun 3418 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 2 nci Maddesinde Yer Alan Otomobil, Kaptıkaçtı, Panel ve Arazi Taşıtlarından, Motor Silindir Hacmi 1600 cm3'ü Geçmeyenler İçin, 99/12894 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Gereğince Uygulanmakta Olan Ek Taşıt Alım Vergisi Nispetinin, 1/10/1999 Tarihinden 31/12/1999 Tarihine Kadar %6 Olarak Uygulanması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 99/12894
Konu 
:
1318 Sayılı Finansman Kanunu'nda Yer Alan Otomobil, Kaptıkaçtı, Panel ve Arazi Taşıtlarının Ek Taşıt Alım Vergisi Nispetinin Tespiti Hakkında Karar

Karar Sayısı: 99/12623
Konu 
:
- Bazı Kanun ve Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Dair Karar 
- Vergi Tevkifat Oranlarında Yapılan Değişiklikler