Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 08.12.2000 Cuma Sayı: 24254 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: 2001 Yılı Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Matrahlarının Hesabında Esas Alınacak Artış Oranı Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/1694


           2001 yılı bina, arsa ve arazi vergisi matrahlarının hesabında esas alınacak artış oranı hakkındaki ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 30/11/2000 tarihli ve 56774 sayılı yazısı üzerine, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/11/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT
Başbakan 
 

30/11/2000 Tarihli ve 2000/1694 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR


          Madde 1- 2001 yılı bina, arsa ve arazi vergisi matrahlarının hesabında uygulanacak artış oranı %30 olarak tespit edilmiştir.

          Madde 2- Bu Karar 1/1/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.