Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 28.12.2002 Cumartesi Sayı: 24977 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU:

Türkiye Sınırları İçinde Tek Meskeni Olup, Gelirleri Münhasıran Kanunla Kurulan Sosyal Güvenlik Kurumlarından Aldıkları Aylıklardan İbaret Bulunanların veya Bunlardan Kendileri Üzerine Kayıtlı Meskeni Olmayanların Anılan Kurumlardan Aylık Almayan ve Herhangi Bir Geliri de Bulunmayan Eşleri ile Şehitlerin Dul ve Yetimlerine ve Gazilere Ait Tek Meskenin Bina Vergisi Oranının 2003 Yılı İçin Sıfıra İndirilmesi Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2002/4998


          Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunanların veya bunlardan kendileri üzerine kayıtlı meskeni olmayanların anılan kurumlardan aylık almayan ve herhangi bir geliri de bulunmayan eşleri ile şehitlerin dul ve yetimlerine ve gazilere ait tek meskenin bina vergisi oranının 2003 yılı için sıfıra indirilmesi hakkındaki ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 16/12/2002 tarihli ve 054804 sayılı yazısı üzerine, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun değişik 8 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 19/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

 

 

Ahmet Necdet SEZER

 

 

 

CUMHURBAŞKANI

 

 

 

 

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

 

 

 

 

A.ŞENER

M.A.ŞAHİN

E.YALÇINBAYIR

M.AYDIN

Devlet Bak.ve

Devlet Bak.ve

Devlet Bak.ve

Devlet Bakanı V.

Başb.Yrd.

Başb.Yrd.

Başb.Yrd.

 

 

 

 

 

B.ATALAY

A.BABACAN

M.AYDIN

C.ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

 

 

 

 

V.GÖNÜL

A.AKSU

V.GÖNÜL

K.UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

 

 

 

 

E.MUMCU

Z.ERGEZEN

R.AKDAĞ

B.YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

 

İskan Bakanı

 

 

 

 

 

 

S.GÜÇLÜ

M.BAŞESGİOĞLU

A.COŞKUN

M.H.GÜLER

Tarım ve Köyişleri

Çalışma ve Sos.Güv.

Sanayi ve Ticaret

Enerji ve Tabii

Bakanı

Bakanı

Bakanı

Kay.Bakanı

 

 

 

 

H.ÇELİK

A.AKSU

O.PEPE

İ.SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

19/12/2002 Tarihli ve 2002/4998 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR             Madde 1-
Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup, gelirleri münhasıran kanun ile kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunanların veya bunlardan kendileri üzerine kayıtlı meskeni olmayanların anılan kurumlardan aylık almayan ve herhangi bir geliri de bulunmayan eşleri ile şehitlerin dul ve yetimlerine ve gazilere ait tek meskenin bina vergisi oranı 2003 yılı için sıfıra indirilmiştir.

 

             Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.