Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 31.12.1999 Cuma Sayı: 23923 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Emekli veya Bunlardan Kendileri Üzerine Kayıtlı Meskeni Olmayanların Eşleri ile Şehitlerin Dul ve Yetimlerine ve Gazilere Ait Tek Meskenin Bina Vergisi Oranının 2000 Yılı İçin Yeniden Tespitine İlişkin Karar
 
KARAR SAYISI:99/13802
 
            Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunanların veya bunlardan kendileri üzerine kayıtlı meskeni olmayanların anılan kurumlardan aylık almayan ve herhangi bir geliri de bulunmayan eşleri ile şehitlerin dul ve yetimlerine ve gazilere ait tek meskenin bina vergisi oranının 2000 yılı için sıfıra indirilmesi hakkındaki ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 13/12/1999 tarihli ve 054858 sayılı yazısı üzerine, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun değişik 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/12/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                     Süleyman DEMİREL
                                                                                                     CUMHURBAŞKANI
             Bülent ECEVİT
             Başbakan 
  

15/12/1999 Tarihli ve 99/13802 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR
 
            Madde 1- Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunanların veya bunlardan kendileri üzerine kayıtlı meskeni olmayanların anılan kurumlardan aylık almayan ve herhangi bir geliri de bulunmayan eşleri ile şehitlerin dul ve yetimlerine ve gazilere ait tek meskenin bina vergisi oranı 2000 yılı için sıfıra indirilmiştir.

            Madde 2- Bu Karar 1/1/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.