İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.02.2000 Cumartesi Sayı: 23955 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Tabii Afet Nedeniyle Hayatını Kaybeden, Sakat Kalan ve Fiilen Oturduğu Konutları veya Kullandıkları İş Yerleri Hasar Görenlere Yapılacak Yardımlara Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/68


            Ekli "Tabii Afet Nedeniyle Hayatını Kaybeden, Sakat Kalan ve Fiilen Oturduğu Konutları veya Kullandıkları İş Yerleri Hasar Görenlere Yapılacak Yardımlara Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 12/1/2000 tarihli ve 00702 sayılı yazısı üzerine, 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Kanunun 4 ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
          Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

Tabii Afet Nedeniyle Hayatını Kaybeden, Sakat Kalan ve Fiilen Oturduğu Konutları veya Kullandıkları İş Yerleri Hasar Görenlere Yapılacak Yardımlara Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar            Madde 1- 7/12/1995 tarihli ve 95/7750 sayılı Kararnamenin eki Karar'a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

            "Geçici Madde 6- Bu Karar'ın geçici 1. 2. 3. 4 ve 5 inci maddelerinde yer alan ve 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depremden zarar görenlere yardım yapılmasını düzenleyen hükümler. 12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle zarar görenlere de aynen uygulanır."

            Madde 2- Bu Karar 12/11/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.