İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2000/68
Konu 
:
Tabii Afet Nedeniyle Hayatını Kaybeden, Sakat Kalan ve Fiilen Oturduğu Konutları veya Kullandıkları İş Yerleri Hasar Görenlere Yapılacak Yardımlara Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 99/13751
Konu 
:
Tabii Afete Maruz Kalan Bazı Bölgelerde Çalışan Kamu Personeline Ödenecek Tazminat ile İşçi Statüsünde Bulunan Personelin Depreme Yönelik Hizmetlerdeki Fazla Çalışma Süresinin 1475 Sayılı İş Kanunu'nun 35 inci Maddesindeki Sınırlama Dışında Tutulmasına İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı: 99/13390
Konu 
:
Tabii Afete Maruz Kalan Bazı Bölgelerde Çalışan Kamu Personeline Ödenecek Tazminat ile İşçi Statüsünde Bulunan  Personelin Depreme Yönelik Hizmetlerdeki Fazla Çalışma Süresinin 1475 Sayılı İş Kanunu'nun 35 inci Maddesindeki Sınırlama Dışında Tutulmasına İlişkin Karar