İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 21.02.2001 Çarşamba Sayı: 24325 (Asıl)
 Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'na Göre Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 1/1/2001 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 2001 Yılında %10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2001/1968


            1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre aylık almakta olanların aylıklarından 1/1/2001 tarihinden geçerli olmak üzere 2001 yılında %10 oranında sağlık sigortası primi kesilmesi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 9/1/2001 tarihli ve 529 sayılı yazısı üzerine, 1479 sayılı Kanun'un geçici 7 nci maddesi ve 2926 sayılı Kanun'un ek 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/1/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
          Bülent ECEVİT 
            Başbakan