İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı

Resmi Gazete: 31.12.2004 Cumartesi Sayı: 26040 (Asıl)

 Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU:

Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumundan Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 1/1/2006 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 2006 Yılında % 10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar

 

KARAR SAYISI:2005/9836

 

Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık almakta olanların aylıklarından 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere 2006 yılında % 10 oranında sağlık sigortası primi kesilmesi;Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 15/12/2005 tarihli ve 75140 sayılı yazısı üzerine, 1479 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

 CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

A. GÜL

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

A. ŞENER

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

M. A. ŞAHİN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

B. ATALAY

  Devlet Bakanı

A. BABACAN

Devlet Bakanı

M. AYDIN

Devlet Bakanı

N. ÇUBUKÇU

Devlet Bakanı

A. COŞKUN

Devlet  Bakanı V.

C. ÇİÇEK

Adalet Bakanı

M. V.GÖNÜL

Milli Savunma Bakanı

A.AKSU

İçişleri Bakanı

K. UNAKITAN

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Milli Eğitim Bakanı

F. N.ÖZAK

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R.AKDAĞ

Sağlık Bakanı

B. YILDIRIM

Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

 

M.H.GÜLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. KOÇ

Kültür ve Turizm Bakanı

O. PEPE

Çevre ve Orman Bakanı