İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 30.07.1998 Perşembe Sayı: 23418 (Mük)  
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU                          : Bağ-Kur Kesenek Tutarlarının Yeniden Tespiti  
 
KARAR SAYISI:98/11446
               
           1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi sigortalıların ödeyecekleri primler ile bağlanmış ve bağlanacak Malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkların hesabına esas olan basamak gösterge tablosunun, uygulama tarihinin ve basamak yükseltilmesi için bekleme süresinin yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürülüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 22/7/1998 tarih ve 020617 sayılı yazısı üzerine, adı geçen kanunun 50 nci maddesine göre Bakanlar Kurulu'nca 23/71998 tarihinde kararlaştırılmıştır.  
 
23/7/1998 Tarih ve 98/11426 Sayılı Kararnamenin Eki  
 
KARAR
           Madde 1-Ülkemizdeki ekonomik gelişmeler ve genel fiyat endeksindeki artışlar dikkate alınmak suretiyle gerektiğinde 1/10/1998 tarihinden geçerli olacak şekilde yeniden düzenleme yapılmak üzere;1479 sayılı Kanuna tabi sigortalıların ödeyecekleri primler ile bağlanacak aylıkların hesabına esas BASAMAK ve GÖSTERGELER 01/7/1998 - 30/9/1998 ve 1/10/1998 - 31/12/1998 dönemleri için aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir.  
 
 
 
 
 
BASAMAKLAR
1/7/1998 -   
30/9/1998   
DÖNEMİ GÖSTERGELER
1/10/1998 - 31/12/1998 DÖNEMİ GÖSTERGELER
1
4155
4250
2
4450
4545
3
4745
4840
4
5040
5135
5
5335
5430
6
5670
5765
7
6005
6100
8
6340
6435
9
6675
6770
10
7010
7105
11
7345
7440
12
7680
7775
13
9035
9095
14
10125
10185
15
11215
11275
16
12305
12365
17
13395
13455
18
14485
14545
19
15575
15635
20
16665
16725
21
17755
17815
22
18845
18905
23
19935
19995
24
21021
21085
 
 
           Madde 2 - 1 inci madde ile tespit edilen 13 ve daha yukarı basamaklarda bekleme süresi bir yıldır.  

           Madde 3 - 29/12/1997 tarihli ve 97/10422 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.  

           Madde 4 - Bu Karar 01/07/1998 tarihinde yürürlüğe girer.  

           Madde 5 - Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yürütür.