İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 02.01.1999 Cumartesi Sayı: 23571 (Asıl) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU: 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Aylık Almakta Olanların Aylıklarından Kesilecek Sağlık Sigortası Prim Oranının Belirlenmesi Hakkında Karar 
   
KARAR SAYISI:98/12195
    
             1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre aylık almakta olanların aylıklarından 1/1/1999 tarihinden geçerli olmak üzere 1999 yılında %10 oranında sağlık sigortası primi kesilmesi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 9/12/1998 tarihli ve 032273 sayılı yazısı üzerine, 1479 sayılı Kanun'un geçici 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/12/1998 tarihinde Kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                      Süleyman DEMİREL
                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Mesut YILMAZ
Başbakan