98-12232  
Resmi Gazete: 31.12.1998 Perşembe Sayı: 23570 (Mük) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
 
KONU: 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'na Tabi Sigortalıların Ödeyecekleri Primler ile Bağlanmış ve Bağlanacak Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Aylıklarının Hesabına Esas Olan Basamak Gösterge Tablosunun, Uygulama Tarihinin ve Basamak Yükseltilmesi İçin Bekleme Süresinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar  
   
KARAR SAYISI:98/12232
  
            1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'na tabi sigortalıların ödeyecekleri primler ile bağlanmış ve bağlanacak malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının hesabına esas olan basamak gösterge tablosunun, uygulama tarihinin ve basamak yükseltilmesi için bekleme süresinin yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 29/12/1998 tarihli ve 034371 sayılı yazısı üzerine, adıgeçen Kanunun 50 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/12/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                              Süleyman DEMİREL 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 

            Mesut YILMAZ 
            Başbakan 

29/12/1998 Tarihli ve 98/12232 Sayılı Kararnamenin Eki 
KARAR 

            MADDE 1- 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalıların ödeyecekleri primler ile bağlanmış ve bağlanacak aylıkların hesabına esas basamak ve göstergeler 1/1/1999 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 

                                                               BASAMAKLAR      GÖSTERGELER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
4545 
4845 
5145 
5445 
5745 
6085 
6425 
6765 
7105 
7445 
7785 
8125 
9380 
10480 
11580 
12680 
13780 
14880 
15980 
17080 
18180 
19280 
20380 
21480 

            MADDE 2- 1 inci madde ile tespit edilen 13 ve daha yukarı basamaklarda bekleme süresi bir yıldır. 

            MADDE 3- 23/7/1998 tarihli ve 98/11446 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır. 

            MADDE 4- Bu Karar 1/1/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            MADDE 5- Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.