İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 07.02.1999 Pazar Sayı: 23604 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU: 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'na Göre Sigortalı ve Hak Sahibi Olan Kimselere Bu Kanun Gereğince Ödenecek Aylıkların Ödeme Tarihlerini 1999 Şubat Ayına Münhasır Olmak Üzere Yeniden Düzenleyen Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
   
KARAR SAYISI:99/12362
   
           1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'na göre sigortalı ve hak sahibi olan kimselere bu Kanun gereğince ödenecek aylıkların ödeme tarihlerini 1999 Şubat ayına münhasır olmak üzere yeniden düzenleyen ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 1/2/1999 tarihli ve 001802 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanun'un 58 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/2/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.  
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT  
            Başbakan  
  
2/2/1999 Tarihli ve 99/12362 Sayılı 
Kararnamenin Eki 
KARAR 

            Madde 1- 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'na göre sigortalı ve hak sahibi olan kimselere bağlanan aylıkların ödeme tarihleri 1999 Şubat ayına münhasır olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir:  

            a) Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlara 9 Şubat 1999 tarihinden,  

            b) Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olanlara 10 Şubat 1999 tarihinden,  

            c) Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlara 11 Şubat 1999 tarihinden,  

            d) Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlara 12 Şubat 1999 tarihinden itibaren aylıkları peşin olarak ödenir.  

            Madde 2- Ödeme tarihlerinin öne alınması nedeniyle, sigortalılar ile hak sahiplerinin aylık ve gelirlerinden herhangi bir kesinti yapılmaz.  

            Madde 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

            Madde 4- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.