İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 11.12.1999 Cumartesi Sayı: 23903 (Asıl)
 Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'na Göre Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 1/1/2000 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 2000 Yılında %10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesine Dair Karar
 
KARAR SAYISI:99/13625
 
            1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre aylık almakta olanların aylıklarından 1/1/2000 tarihinden geçerli olmak üzere 2000 yılında %10 oranında sağlık sigortası primi kesilmesi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2/11/1999 tarihli ve 6705 sayılı yazısı üzerine, 1479 sayılı Kanun'un geçici 7 nci maddesi ve 2926 sayılı Kanun'un Ek 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/11/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
           Bülent ECEVİT 
            Başbakan