İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2005/9836
Konu 
:
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 1/1/2004 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 2004 Yılında % 10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2003/6664
Konu 
:
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 1/1/2004 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 2004 Yılında % 10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2003/5471
Konu 
:
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Tabi Sigortalıların Ödeyecekleri Primler ile Bağlanacak Aylıklarının Hesabına Esas Gelir Basamaklarının ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci Maddesi Uyarınca Alınacak Prim ve Verilecek Ödeneklerin Hesabına Esas Tutulan Günlük Kazancın Alt Sınırının Tespitine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2003/5145
Konu 
:
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Yaşlılık, Malullük ve Ölüm Aylığı Bağlanmış veya Bağlanacak Olanlara Sosyal Destek Ödemesi Yapılmasına İlişkin Ekli Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2001/2343
Konu 
:
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Tabi Sigortalıların Ödeyecekleri Primler ile Bağlanacak Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Aylıklarının Hesabına Esas Olan Gelir Tablosunun ve Uygulama Tarihinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2001/1968
Konu 
:
1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'na Göre Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 1/1/2001 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 2001 Yılında %10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı: 99/13625
Konu 
:
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'na Göre Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 1/1/2000 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 2000 Yılında %10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesine Dair Karar

Karar Sayısı: 99/13525
Konu 
:
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'na Göre Sigortalı ve Hak Sahibi Olan Kimselere Ödenecek Aylıkların Ödeme Tarihlerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Karar 

Karar Sayısı: 99/13140
Konu 
:
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'na Tabi Sigortalıların Ödeyecekleri Primler ile Bağlanmış ve Bağlanacak Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Aylıklarının Hesabına Esas Olan Basamak Gösterge Tablosunun, Uygulama Tarihinin ve Basamak Yükseltilmesi İçin Bekleme Süresinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar 

Karar Sayısı: 99/12467
Konu 
:
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'na Göre Sigortalı ve Hak Sahibi Olan Kimselere Bu Kanun Gereğince Ödenecek Aylıkların Ödeme Tarihlerini Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı: 99/12362
Konu 
:
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'na Göre Sigortalı ve Hak Sahibi Olan Kimselere Bu Kanun Gereğince Ödenecek Aylıkların Ödeme Tarihlerini 1999 Şubat Ayına Münhasır Olmak Üzere Yeniden Düzenleyen Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 98/12232
Konu 
:
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'na Tabi Sigortalıların Ödeyecekleri Primler ile Bağlanmış ve Bağlanacak Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Aylıklarının Hesabına Esas Olan Basamak Gösterge Tablosunun, Uygulama Tarihinin ve Basamak Yükseltilmesi İçin Bekleme Süresinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 98/12195
Konu 
:
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Aylık Almakta Olanların Aylıklarından Kesilecek Sağlık Sigortası Prim Oranının Belirlenmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı: 98/11446
Konu 
:
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Tabi Sigortalıların Ödeyecekleri Primler İle Bağlanmış ve Bağlanacak Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Aylıkların Hesabına Esas Olan Basamak Gösterge TablosununUygulama Tarihinin ve Basamak Yükseltilmesi İçin Bekleme Süresinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar