Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 15.09.2000 Cuma Sayı: 24171 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Dahilde İşleme veya Geçici Kabul İzin Belgesi Alan İmalatçı- İhracatçılardan Demirçelik, Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayii Sektörlerinde Faaliyet Gösterenlere, Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılacak Maddelerin Tesliminde, 3065 Sayılı Kanunun 11 inci Maddesinin 1 Numaralı Fıkrasının (c) Bendi Hükümlerine Göre İşlem Yapılması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/1162


            10/9/1998 tarihli ve 98/11766 sayılı Kararnameye ektir.

            Dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesi alan imalatçı-ihracatçılardan demirçelik, otomotiv ve otomotiv yan sanayii sektörlerinde faaliyet gösterenlere, dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin tesliminde, bu Kararın yayımını izleyen ay başından itibaren, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre işlem yapılması; Maliye Bakanlığı'nın 27/7/2000 tarihli ve 35961 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun geçici 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 31/7/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

                                                                                                      Ahmet Necdet SEZER
                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan